• Arquitectura e servizos telemáticos
  • Bioenxeñería
  • Comunicación electrónica
  • Redes de datos
  • Comunicación dixital
  • Comunicación óptica
  • Radiocomunicación
  • Teledetección e radionavegación
  • Procesamento de sinal